ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1 Το σκάφος προαιρετικά  και  για την ασφάλεια σας επιστρέφεται το αργότερο στις 21:30
2. Απαγορεύεται η χρήση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών
3. Ο μισθωτής παραλαμβάνει τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, που βρίσκονται στα ντουλάπια  του σκάφους και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη από την Λιμενική Αρχή
4. Ο μισθωτής επιβαρύνεται για τα καύσιμα
5. Απαγορεύεται η απομάκρυνση πέρα τον 03 ναυτικών μιλίων από της ακτές
6. Ο μισθωτής ευθύνεται έναντι του εκμισθωτή για οποιαδήποτε υλική ζημιά στο σκάφος και υποχρεούται να κυβερνά αυτοπρόσωπος το σκάφος και αναλαμβάνει όλες της  υποχρεώσεις  για την  διακυβέρνηση σκάφους

 Καιρικές συνθήκες
Η μίσθωση και ο απόπλους του σκάφους πραγματοποιούνται κανονικά, όταν στο σημείο παραλαβής η ένταση των ανέμων δεν ξεπερνά τα 5 μποφόρ με τάση προς εξασθένηση,  και το επιτρέπουν οι λιμενικές αρχές.

 Αναχώρηση
Κατά την άφιξη στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής του σκάφους  θα σας ζητηθεί να υπογράψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ενοικίαση του σκάφους, καθώς και να τακτοποιηθούν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες .Κατά την παραλαβή γίνεται λεπτομερής επίδειξη του σκάφους και του εξοπλισμού, ενώ δίνονται προς υπογραφή δήλωση αποδοχής του σκάφους και λίστα του εξοπλισμού που φέρει. Επίσης, γίνεται αναλυτική ενημέρωση για τις διαδικασίες ασφάλειας, και δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του σκάφους και του εξοπλισμού του, των εγγράφων/αδειών που σας δίνονται. Το σκάφος παραδίδεται από εμάς  με γεμάτες τις δεξαμενές καυσίμου, για μεγαλύτερη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προηγούμενες ενέργειες μπορούν να γίνουν στην έδρα μας οποιαδήποτε προηγούμενη ημέρα κατόπιν αιτήματος του ναυλωτή, με στόχο την επίσπευση του απόπλου την ημέρα της αναχώρησης.

Επιστροφή
Η επιστροφή στο σημείο παράδοσης του σκάφους γίνεται την προκαθορισμένη μέρα και ώρα. Κατά την παράδοση γίνεται έλεγχος της κατάστασης του σκάφους και του εξοπλισμού του.

Το σκάφος παραδίδεται από το ναυλωτή πλήρες καυσίμων. Ο ανεφοδιασμός του σκάφους με καύσιμα αναλαμβάνεται από εμάς και γίνεται στο πλησιέστερο πρατήριο. Το κόστος των καυσίμων βαρύνει αποκλειστικά τον ναυλωτή.